Disclaimer

Deze disclaimer behoort bij de website https://www.campingmidzomer.nl van Vereniging Camping Midzomer, gevestigd te Diever gemeente Westerveld en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40047776 (hierna: “Midzomer”). Door onze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van deze disclaimer.

Eigendom

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van de (hyper)links, zijn eigendom van Midzomer. Het is niet toegestaan de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Midzomer. Deze toestemming is niet noodzakelijk voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid

Midzomer besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud van deze website. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie altijd volledig, nauwkeurig of actueel is. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving.

Aansprakelijkheid

Midzomer sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site. Daarnaast is Midzomer niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Informatie, producten en diensten van derden

Ter informatie hebben wij links naar websites van derden weergeven. Dit betekent niet dat wij de via deze websites aangeboden producten of diensten aanbevelen. Midzomer aanvaart geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de websites waarnaar wordt verwezen. Hoewel Midzomer uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, is de informatie op deze sites niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We gaan ervan uit dat ouders betrokken zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt.

Uitzetten

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Google

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken om deze website nog beter te maken. Google kan de statistiekeninformatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten.